Catàleg

Un catàleg, un arbre de somnis, d’idees, de llibres. Joan Ponç n’és la llavor i cada branca una col·lecció. Les branques centrals són quatre. De la primera pengen les obres sobre Joan Ponç: diaris, estudis, tributs. De la segona, la poesia: autors nous i vells, passat, present i futur de la literatura catalana. De la tercera, les bèsties: grans autors traduïts per poetes actuals. De la quarta, l’assaig, acció i ondulació del pensament.