Diana Sanz

Diana Sanz. Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i en “Lettres et Sciences Humaines” per la Universitat de Marseille-Aix-en-Provence (2008), va ser becària FPU al Departament de Literatura Espanyola de la Universitat de Barcelona entre 2002 i 2007. Ha realitzat estades d’investigació a l’École Normale Supérieure de París (2009-2011), com a investigadora postdoctoral “Beatriu de Pinós”, i a la Universitat d’Amsterdam (2005), la Sorbonne Nouvelle (2007) i “La Sapienza” de Roma (2008), centre on també ha impartit classes de literatura, llengua i traducció. Les seves línies de recerca se centren principalment en els àmbits de la crítica literària, les relacions entre les literatures catalana i castellana, i l’estudi de la recepció, la circulació i l’impacte de les literatures estrangeres a Catalunya i Espanya, la francesa en particular. En l’actualitat és investigadora “Juan de la Cierva” al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i duu a terme un projecte de recerca sobre la circulació de la crítica literària francesa a Espanya i Catalunya en el període d’entreguerres (1918-1939), que es proposa contribuir a la construcció d’una història cultural europea comparada i transnacional. Entre les seves publicacions principals cal assenyalar la publicació de la seva tesi doctoral Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República i l’edició del Diari d’artista del pintor Joan Ponç, publicat a Edicions Poncianes.

diana sanz